Empatija ir dialogas: kaip sumažinti smurtą konfliktinėse situacijose?

Fleur Ravensbergen

taikos derybininkė

Kaip reikėtų bendradarbiauti su ginkluotomis grupuotėmis, sukilėliais, kovotojais už laisvę ir teroristais? Žmonės, kurie žudo, kankina, bombarduoja ar kovoja. Fleur pasidalins patirtimi, kas padeda rasti taikius sprendimus su žmonėmis, su kuriais, atrodo, susitarti neįmanoma. Kokiomis savybėmis turi pasižymėti derybininkas ir kokie veiksmai padeda pasiekti rezultatų.

Fleur Ravensbergen yra Dialogo patariamosios grupės (DAG) direktoriaus pavaduotoja, kuri palengvina politinį dialogą, kad sumažintų smurtą, ir tikisi sukurti ar plėtoti politinius dialogus tarp ginkluotų grupuočių, vyriausybių ir tarptautinių organizacijų. Ji sėkmingai sudarė palankesnes sąlygas dialogui dėl paliaubų, ginkluotų grupuočių repatriacijos, deeskalacijos smurtinių išpuolių metu, įtariamųjų tarptautiniais nusikaltimais perdavimo atsakomybei pagal įstatymus ir okupuotų teritorijų išlaisvinimo sąlygų.

Be to, ji dėsto konfliktų sprendimą Amsterdamo universitete.